Операції з картками Ощадбанку

Ощадбанк турбується про інформованість своїх клієнтів. Детальну інформацію про різні типи Ваших рахунків, як от, наприклад, про поточні чи кредитні, можна переглянути відкривши меню «Картки і рахунки». Тут повідомляється і про стан випущених платіжних карт із зазначенням деталей обслуговування (номер рахунку, залишок коштів та ін.).

Для зручності кожен тип карти позначений іншим кольором, зокрема карта Platinum – чорного кольору, Gold – жовтого, Virtual – помаранчевого.Карти та рахунки

Клікнувши на обраний рахунок, Ви зможете побачити детальну інформацію по ньому чи здійснити певну операцію.

Вікно карткового рахунку має три вкладки:

 • «Інформація», де Ви можете побачити номер рахунку, суму залишку на рахунках «Мобільні заощадження» та «Віртуальна картка», якщо такі рахунки відкриті, і т.д.; Інформація
 • вкладка «Сервіси» надає можливість створити виписки за біллінговий та довільний період;Сервіси
 • у вкладці «Картки» відображаються всі Ваші картки, прив’язані до цього рахунку.Картки

Перевипуск картки

Ощадбанк частину послуг надає он-лайн. Поновити картку в разі її пошкодження, закінчення терміну дії чи втрати PIN-коду дозволяє система web-банкінгу (операція «Перевипуск картки»).

Але у більш серйозних випадках – втрати чи викрадення картки – доведеться все ж таки звернутися до офісу чи Контакт-центру.

 1. Якщо проблему можна вирішити он-лайн, то для перевипуску карти виберіть потрібну, натиснувши на неї.Вибір карти
 2. В «Сервісах» скористайтесь послугою «Перевипуск картки».Перевипуск картки
 3. Вкажіть, що спричинило перевипуск карти, поставивши відмітку в інформаційному полі. Підтвердіть дії введенням одноразового пароля.Причина перевипуску

Перевипущену картку отримують в тому ж відділенні, у якому її отримували попереднього разу. За іншою адресою одержання неможливе.

Блокування карти

Якщо картка загублена чи викрадена, або є підозра на подібну ситуацію, і до з’ясування обставин Ви вирішили її заблокувати, найшвидше це зробити он-лайн. Web-банкінг пропонує опцію «Блокування картки». Система спрацьовує оперативно.

 1. Потрібно відкрити розділ «Картки і рахунки», вибрати картку, яка потребує блокування. Натисніть на неї.Вибір картки
 2. У вкладці, яка відкриється після виконаних дій, натисніть «Сервіси». Серед запропонованих послуг оберіть «Блокування картки».Блокування картки
 3. Меню «Оберіть причину» зобов’язує вказати причину блокування. Поле «Коментар», яке теж відкрилось у вікні, заповнювати не обов’язково. За бажанням в ньому вказують додаткову інформацію. Наступна дія – відмітка в графі «Операція не тарифікується» і перехід на кнопку «Продовжити».Причина блокування картки

Система дозволяє заблокувати картку тимчасово. Тоді в причинах вказують «Заблокувати тимчасово (може бути розблокована)». Особливість операції в тому, що картку можна розблокувати в будь-який момент за допомогою послуги «Розблокування картки».Тимчасове блокування

Деактивація картки

Можна тимчасово припинити доступ до коштів на картковому рахунку і не блокуючи її. Збереження коштів на платіжній картці та швидке відновлення доступу до них гарантує операція деактивації картки. З її допомогою картка певний час буде неактивною. Повернути її в робочий стан за Вашим бажанням можна в будь-який час в системі web-банкінгу. Розглянемо покрокову інструкцію.

 1. Вибрати потрібну картку, натиснути на неї.Вибір карти для деактивації
 2. У вкладці «Сервіси» обрати пункт «Захист картки – Активувати».Захист картки
 3. Підтвердити вибрану операцію, натиснувши «Продовжити».Деактивація картки
 4. Обрати спосіб доставки одноразового паролю. Продовжити виконання операції за допомогою відповідної кнопки.Підтвердження деактивації
 5. Ввести одноразовий пароль.Пароль для підтвердження
 6. Дочекатися появи повідомлення про успішне проведення деактивації.Картка деактивована

Тимчасова активація картки

Увазі клієнтів Ощадбанк пропонує дуже зручну функцію – «Тимчасова активація картки». Вона дозволяє зробити картку активною на необхідний проміжок часу (5 хв., 10 хв., 30 хв. або 1 год.) та встановити кількість операцій, які можна провести по картці протягом зазначеного часу. Після завершення вказаного періоду картка деактивується.

 1. Початок роботи аналогічний попередньому: вибрати картку та перейти на вкладку «Сервіси».Вибір картки для тимчасової активації
 2. Вибрати розділ «Захист картки – Дозволити операції».Дозвіл на операцію
 3. У вікні, яке відкриється, вказати кількість дозволених операцій і вибрати бажаний проміжок часу зі списку.Тимчасова активація картки
 4. Отримати пароль обраним способом та ввести його в зазначене поле, щоб підтвердити свої дії.Підтвердження
 5. Після обробки запиту на екрані з’явиться повідомлення про підтвердження обраних параметрів.Тимчасова активація картки здіснена

Якщо за вибраний час операції здійснити не вдалося, система заблокує їх подальше проведення.

Активація картки

 1. Починаємо з вибору картки та переходимо в розділ «Сервіси».Вибір картки для активації
 2. Вибираємо пункт «Захист картки – Заборонити».Захист картки
 3. Щоб продовжити процедуру, натисніть «Продовжити».Активація картки
 4. Після цього отримайте одноразовий пароль одним із зазначених у попередніх розділах способом та підтвердіть ним операцію.Підтвердження активації
 5. Після появи повідомлення «Картку активовано» вона доступна для постійного користування.Картка успішно активована

Випуск додаткової картки на ім’я власника рахунку

Власник основної картки може здійснити випуск додаткової платіжної картки. В цьому допоможе операція «Випуск додаткової картки».

 1. Виберіть потрібну картку і натисніть на неї.Вибір картки для випуску
 2. В розділі «Сервіси» перейдіть до операції «Випуск додаткової картки».Випуск додатковох картки
 3. Далі виберіть бажаний тип картки, поставте відмітку біля інформації про умови її випуску та підтвердіть свої дії одноразовим паролем.Підтвердження паролем
 4. Свідченням вдало проведеної операції буде повідомлення «Додаткова картка замовлена» на екрані.Додаткова картка створена

Отримати замовлену додаткову картку можна лише в тому відділенні Ощадбанку, де була видана основна.